5. "Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové na skautskou klubovnu", studie, pozemky parc. č. 849/2, 863/4 a 863/49 v k. ú. Hlubočepy

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VÚR/28/5/2020
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch.
Městská část Praha 5
28. zasedání Výboru pro územní rozvoj
konaná dne 28.07.2020
číslo usnesení VÚR/28/5/2020
5 . bod programu Předkladatel: Zuzana Hamanová, předsedkyně Výboru pro územní rozvoj, "Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové na skautskou klubovnu", studie, pozemky parc. č. 849/2, 863/4 a 863/49 v k. ú. Hlubočepy Výbor pro územní rozvoj

I. Bere na vědomí

  1. studii "Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové na skautskou klubovnu" – čistopis, na pozemcích parc. č. 849/2, 863/4 a 863/49 v k. ú. Hlubočepy, zprac. AHK architekti, s. r. o., dat. 06/2020.

    0

II. Konstatuje

  1. že studie splnila zadání a doporučuje studii ke zpracování do dalších stupňů PD ve variantě A.

    0

Poměr hlasování: 6/0/1
5. "Přestavba bývalé trafostanice v ulici Na Habrové na skautskou klubovnu", studie, pozemky parc. č. 849/2, 863/4 a 863/49 v k. ú. Hlubočepy
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VÚR/28/5/2020
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...