1. zasedání výboru majetku a investic

Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 2. 10. 2019 16:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Schválení programu 1. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
MIDO/1/1/2019
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
2.
Jednání
Volba místopředsedy Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
MIDO/1/2/2019
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
3.
Jednání
Volba ověřovatele 1. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
MIDO/1/3/2019
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
4.
Jednání
Statut Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
MIDO/1/4/2019
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
5.
Jednání
Přehled čerpání investic na rok 2019
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
6.
Jednání
Štefánikova č.p. 250, č.o. 6 -změna záměru prodeje půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci a stavebníkovi
Číslo usnesení
MIDO/1/5/2019
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
7.
Jednání
Nádražní č.p. 286, č.o. 20 - záměr prodeje půdní bytové jednotky oprávněným nájemcům a stavebníkům
Číslo usnesení
MIDO/1/6/2019
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
8.
Jednání
Zborovská č.p. 512, č.o. 40 - záměr prodeje půdní bytové jednotky oprávněnému nájemci a stavebníkovi
Číslo usnesení
MIDO/1/7/2019
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
9.
Jednání
náměstí 14. října č.p. 2173, č. o. 10 - změna záměru prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu dle Zásad prodeje bytů
Číslo usnesení
MIDO/1/8/2019
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
10.
Jednání
náměstí 14. října č.p. 2173, č. o. 10 - změna záměru prodeje bytové jednotky oprávněným nájemcům bytu dle Zásad prodeje bytů
Číslo usnesení
MIDO/1/9/2019
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
11.
Jednání
Janáčkovo nábřeží č.p. 1211, č.o. 11 - změna záměru prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci bytu dle Zásad prodeje bytů
Číslo usnesení
MIDO/1/10/2019
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
12.
Jednání
Arbesovo náměstí č.p. 782, č.o. 13 - záměr prodeje bytové jednotky s věcným břemenem práva užívání pro bytové družstvo Půdní byty Smíchov nájemci a členovi tohoto družstva
Číslo usnesení
MIDO/1/11/2019
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
1. zasedání výboru majetku a investic
Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 2. 10. 2019 16:00

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...