4. zasedání výboru majetku a investic

Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 11. 12. 2019 16:15
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Schválení programu 4. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/4/1/2019
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
2.
Jednání
Volba ověřovatele 4. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/4/2/2019
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
3.
Jednání
Schválení zápisu ze 3. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/4/3/2019
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
4.
Jednání
Znalecký posudek - odhad ceny obvyklé nájemného pro id. spoluvl. podíl 3/4 pozemku p.č. 838, k.ú. Malá Strana
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
5.
Jednání
Na Šmukýřce č.p. 909, č.p. 19 - prodej bytové jednotky oprávněným nájemcům
Číslo usnesení
VMI/4/4/2019
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
6.
Jednání
Odejmutí svěřené správy majetku hlavního města Prahy, městské části Praha 5, pozemků parc. č. 374/4, 374/50, 374/149, 463/18, k.ú. Motol a pozemku parc.č. 1621/8 a 2043/201, k.ú. Hlubočepy, které jsou dotčeny komunikační stavbou
Číslo usnesení
VMI/4/5/2019
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
7.
Jednání
Odkoupení 14 garáží od společnosti Bytové domy Na Pláni s. r. o. - kupní smlouva
Číslo usnesení
VMI/4/6/2019
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
8.
Jednání
"Objemová studie sportovního areálu Praha 5", ulice Fabiánova, pozemky parc. č. 606/1, 606/11,67, 610/1 a 2080 v k.ú. Košíře
Číslo usnesení
VMI/4/7/2019
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
4. zasedání výboru majetku a investic
Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 11. 12. 2019 16:15

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...