9. zasedání výboru majetku a investic

Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 11. 3. 2020 15:30
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Schválení programu 9. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/9/1/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
2.
Jednání
Volba ověřovatele 9. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/9/2/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
3.
Jednání
Schválení zápisu z 8. zasedání Výboru majteku a investic
Číslo usnesení
VMI/9/3/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
4.
Jednání
Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Jinonice mezi hl. m. Prahou a společností GID Velké Jinonice s.r.o.
Číslo usnesení
VMI/9/4/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
5.
Jednání
Uzavření Smlouvy o zřízení předkupního práva a zákazu zcizení a zatížení se společnosti Next development s.r.o. pro zajištění práv k budově č.p. 1011 k.ú. Jinonice - MŠ Waltrovka
Číslo usnesení
VMI/9/5/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
6.
Jednání
Žádost o prodej části pozemku parc.č. 2039/1 k.ú. Košíře od vlastníka sousedních nemovitých věcí
Číslo usnesení
VMI/9/6/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
7.
Jednání
Žádost o prodej staveb garáží (dvougaráže) stojících na pozemku parc.č. 4006 k.ú. Smíchov od vlastníka pozemku a domu č.p. 1792 U Demartinky 6
Číslo usnesení
VMI/9/7/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
8.
Jednání
Žádost o prodej pozemku parc.č. 515/2 k.ú. Hlubočepy od spoluvlastníků stavby č.p. 1241 k.ú. Hlubočepy
Číslo usnesení
VMI/9/8/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
9.
Jednání
Odkoupení garáže stojící na pozemku parc.č. 1592/19 k.ú. Smíchov
Číslo usnesení
VMI/9/9/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
10.
Jednání
Aktualizace žádostí o svěření pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy a odejmutí pozemků ze svěřené správy MČ Praha 5
Číslo usnesení
VMI/9/10/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
11.
Jednání
Návrh reálného rozdělení pozemků parc.č. 1755 a 1754, k.ú. Jinonice v podílovém vlastnictví MČ Praha 5 a soukromé osoby
Číslo usnesení
VMI/9/11/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
9. zasedání výboru majetku a investic
Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 11. 3. 2020 15:30

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...