14. zasedání Výboru majetku a investic

Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 15. 7. 2020 17:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Schválení programu 14. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/14/1/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
2.
Jednání
Volba ověřovatele 14. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/14/2/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
3.
Jednání
Schválení zápisu z 13. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/14/3/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
4.
Jednání
Na Březince č. o. 17, č. p. 2033 - prodej bytových jednotek oprávněným nájemcům
Číslo usnesení
VMI/14/4/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
5.
Jednání
Stanovisko k pronájmu části pozemku parc.č. 374/48 v k.ú. Motol, ve vlastnictví Hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/14/5/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
6.
Jednání
Stanovisko k žádosti prodeje části pozemku parc.č. 434/2, k.ú. Motol, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/14/6/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
7.
Jednání
Na Březince č. o. 17, č. p. 2033 - prodej bytové jednotky oprávněným nájemcům
Číslo usnesení
VMI/14/7/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
8.
Jednání
Smlouva o výpůjčce pozemků parc. č. 3987/1 a 3986/3, k.ú. Smíchov z důvodu nutnosti odvodnění u severní přístavby Klubu Klamovka
Číslo usnesení
VMI/14/8/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
9.
Jednání
Stanovisko k pronájmu (příp. prodeji) části pozemků parc.č. 477/2 a parc.č. 469/1, k.ú. Radlice, ve vlastnictví Hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/14/9/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
10.
Jednání
Stanovisko k prodeji částí pozemků parc. č.1597/1, parc.č. 1597/2 a parc.č. 4911/2 o celkové výměře cca 280 m2, k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/14/10/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
14. zasedání Výboru majetku a investic
Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 15. 7. 2020 17:00

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...