19. zasedání Výboru majetku a investic

Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 7. 10. 2020 16:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Schválení programu 19. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/19/1/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
2.
Jednání
Volba ověřovatele 19. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/19/2/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
3.
Jednání
Schválení zápisu z 18. zasedání Výboru majetku a investic z 23.9.2020
Číslo usnesení
VMI/19/3/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
4.
Jednání
Technicko ekonomické posouzení variant další přípravy Mateřské školy Slunéčko, Naskové 1214/5, Praha 5, k.ú. Košíře
Číslo usnesení
VMI/19/4/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
5.
Jednání
Vyhodnocení záměru nakládání s id. podílem o velikosti 3/8 na pozemku parc.č. 1218, jehož součástí je budova č.p. 1704, k.ú. Smíchov na adrese Ke Koulce 6, Praha 5
Číslo usnesení
VMI/19/5/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
6.
Jednání
Vyhotovení souhlasného prohlášení převodu pozemků parc.č. 1781/7, parc.č. 1785/56, parc.č. 1785/59, parc.č. 1785/60 a parc.č. 1798/190, v k.ú. Hlubočepy, vedené v katastru nemovitostí na LV 8891 pro k.ú. Hlubočepy, nacházející se na území Městské části Praha 5, dosud ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřená správa MČ Praha Slivenec, do svěřené správy Městské části Praha 5.
Číslo usnesení
VMI/19/6/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
19. zasedání Výboru majetku a investic
Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 7. 10. 2020 16:00

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...