22. zasedání Výboru majetku a investic

Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 18. 11. 2020 15:30
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Schválení programu 22. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/22/1/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
2.
Jednání
Volba ověřovatele 22. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/22/2/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
3.
Jednání
Schválení zápisu z 20. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/22/3/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
4.
Jednání
Schválení zápisu z 21. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/22/4/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
5.
Jednání
Stanovisko k prodeji pozemků parc.č. 565/2, parc.č. 565/3 a část parc.č. 522/2, k.ú. Radlice, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/22/5/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
6.
Jednání
Odejmutí svěřené správy majetku hlavního města Prahy, městské části Praha 5, id. podílu 3/69 pozemků parc.č. 640/1,640/20,640/82 a 640/83, k.ú. Hlubočepy
Číslo usnesení
VMI/22/6/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
7.
Jednání
Záměr odkoupení pozemku parc.č. 1975/1 k.ú. Košíře - areál ZŠ Weberova 1
Číslo usnesení
VMI/22/7/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
9.
Jednání
Přehled kapitálových výdajů za období I.- III. čtvrtletí roku 2020
Číslo usnesení
VMI/22/9/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
22. zasedání Výboru majetku a investic
Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 18. 11. 2020 15:30

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...