24. zasedání výboru majetku a investic

Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 16. 12. 2020 15:30
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Schválení programu 24. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/24/1/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
2.
Jednání
Volba ověřovatele 24. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/24/2/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
3.
Jednání
Schválení zápisu z 23. zasedání Výboru majetku a investic z 2.11.2020
Číslo usnesení
VMI/24/3/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
4.
Jednání
Stanovisko k prodeji pozemku parc.č. 2053/2 v k.ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/24/4/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
5.
Jednání
Stanovisko k prodeji části pozemku parc.č. 1020/101 v k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/24/5/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
6.
Jednání
Žádost o prodej části pozemku parc.č. 4547/1 k.ú. Smíchov od vlastníka sousedních nemovitých věcí PRODOMUS s.r.o.
Číslo usnesení
VMI/24/6/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
7.
Jednání
Janáčkovo nábřeží č.o. 9, č.p. 84, k.ú. Smíchov - žádost o odkoupení bytové jednotky 84/2 oprávněným nájemcům
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
8.
Jednání
Schválení termínů zasedání Výboru majetku a investic na I. pololetí roku 2021
Číslo usnesení
VMI/24/7/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
24. zasedání výboru majetku a investic
Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 16. 12. 2020 15:30

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...