25. zasedání Výboru majetku a investic

Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 6. 1. 2021 16:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Schválení programu 25. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/25/1/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
2.
Jednání
Volba ověřovatele zápisu 25. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/25/2/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
3.
Jednání
Schválení zápisu z 24. zasedání Výboru majetku a investic ze dne 16.12.2020
Číslo usnesení
VMI/25/3/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
4.
Jednání
Stanovisko ke směně částí pozemků v k.ú. Košíře
Číslo usnesení
VMI/25/4/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
5.
Jednání
Stanovisko k úplatnému převodu pozemku parc.č. 465/4 v k.ú. Motol, ve vlastnictví Hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/25/5/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
6.
Jednání
Stanovisko k prodeji části pozemku parc.č. 1798/361 o výměře cca 35 m2 (celkem 2517 m2), k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví Hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/25/6/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
7.
Jednání
Stanovisko k prodeji části pozemku parc. č. 1798/4, k.ú. Hlubočepy, o výměře cca 1.400 m2 (případně cca 50 m2), ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/25/7/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
8.
Jednání
Zpráva o činnosti Výboru majetku a investic za II. pololetí 2020
Číslo usnesení
VMI/25/8/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
25. zasedání Výboru majetku a investic
Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 6. 1. 2021 16:00

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...