28. zasedání výboru majetku a investic

Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 17. 2. 2021 15:30
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Schválení programu 28. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/28/1/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
2.
Jednání
Volba ověřovatele zápisu z 28. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/28/2/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
3.
Jednání
Schválení zápisu z 27. zasedání Výboru majetku a investic z 3.2.2021
Číslo usnesení
VMI/28/3/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
4.
Jednání
RS Development s.r.o. - žádost o schválení plné moci a situace - Polyfunkční dům "Starokošířská avenue"
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
5.
Jednání
Stanovisko k žádosti fyzické osoby o pronájem části pozemku v k.ú. Jinonice parc. č. 1431 o výměře cca 12 m2 (celková plocha 9499 m2) pozemek ve vlastnictví Hl. m. Prahy, za účelem vybudování parkovacího stání
Číslo usnesení
VMI/28/4/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
6.
Jednání
Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Radlice
Číslo usnesení
VMI/28/5/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
7.
Jednání
Stanovisko ke směně pozemků v k. ú. Jinonice a k. ú. Libeň
Číslo usnesení
VMI/28/6/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
8.
Jednání
Aktualizace stanoviska ke směně pozemků parc.č. 340/1 a parc.č. 370/30 v k.ú. Radlice, ve vlastnictví hl. m. Prahy za pozemky v k.ú. Holešovice, ve vlastnictví žadatele
Číslo usnesení
VMI/28/7/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
28. zasedání výboru majetku a investic
Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 17. 2. 2021 15:30

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...