32. zasedání výboru majetku a investic

Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 28. 4. 2021 15:30
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Schválení programu 32. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/32/1/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
2.
Jednání
Volba ověřovatele zápisu 32. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/32/2/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
3.
Jednání
Schválení zápisu z 31. zasedání Výboru majetku a investic ze dne 14.04.2021
Číslo usnesení
VMI/32/3/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
4.
Jednání
Žádost o prodej nebo dlouhodobý pronájem pozemků parc.č. 2084/13 vč. stavby č.p. 3327 a pozemků parc.č. 2084/14 a 2084/15 vč. staveb bez č.p. a pozemku parc.č. 4956/4 vše k.ú. Smíchov společnosti TWINSCOMP s.r.o.
Číslo usnesení
VMI/32/4/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
5.
Jednání
Ke Koulce 1704/6 - návrh na odprodej 3/8 nemovitosti druhému spoluvlastníkovi na základě podané žádosti
Číslo usnesení
VMI/32/5/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
6.
Jednání
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) na části pozemku parc. č. 1793/2 a 1798/22, k. ú. Hlubočepy
Číslo usnesení
VMI/32/6/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
7.
Jednání
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) na části pozemku parc. č. 1793/27, k. ú. Hlubočepy
Číslo usnesení
VMI/32/7/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
32. zasedání výboru majetku a investic
Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 28. 4. 2021 15:30

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...