53. zasedání Výboru majetku a investic

Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 22. 6. 2022 16:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Schválení programu 53. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/53/1/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
2.
Jednání
Volba ověřovatele 53. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/53/2/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
3.
Jednání
Schválení zápisu z 52. zasedání Výboru majetku a investic ze dne 25. 5. 2022
Číslo usnesení
VMI/53/3/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
4.
Jednání
Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 70/0/ZOOA/13 z 20.12.2013 mezi MČ Praha 5 a společností RS real estate, s. r. o., IČO 267 75 468
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
5.
Jednání
Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 3/0/ZOOA/14 z 3.2.2014 mezi MČ Praha 5 a společností RS real estate s.r.o., IČO 26775468
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
6.
Jednání
Společný prodej nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví - pozemku parc.č. 1218, jehož součástí je stavba č.p. 1704, k.ú. Smíchov na adrese Ke Koulce 1704/6, Praha 5 (spoluvlastníci - id. 3/8 MČ Praha 5, id. 5/8 společnost City Home Project VII. s.r.o.) vítězi elektronické aukce
Číslo usnesení
VMI/53/6/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
7.
Jednání
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na část pozemku parc.č. 1838/39 v k.ú. Košíře týkající se záměru budoucího prodeje části pozemku parc.č. 1838/39 v k.ú. Košíře společnosti TELLUS spol. s r.o.
Číslo usnesení
VMI/53/7/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
8.
Jednání
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků parc.č. 4014/1, 4015/2 a 4015 v k.ú. Smíchov týkající se záměru budoucího odkoupení částí pozemků parc.č. 4014/1, 4014/2 a 4015 v k.ú. Smíchov od společnosti Vilapark Klamovka s.r.o.
Číslo usnesení
VMI/53/8/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
9.
Jednání
Zpráva o činnosti Výboru majetku a investic za I. pololetí 2022
Číslo usnesení
VMI/53/9/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
53. zasedání Výboru majetku a investic
Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 22. 6. 2022 16:00

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...