4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5

Orgán: Zastupitelstvo městské části Praha 5
Datum a čas jednání: 25. 4. 2023 13:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
Číslo usnesení
ZMČ/4/1/2023
Stav
Předkladatel
Pašmik Jaroslav, Mgr., MBA
Poř. číslo
2.
Jednání
Ověřovatelé zápisu 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
Číslo usnesení
ZMČ/4/2/2023
Stav
Předkladatel
Pašmik Jaroslav, Mgr., MBA
Poř. číslo
3.
Jednání
Schválení programu 4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
Číslo usnesení
ZMČ/4/3/2023
Stav
Předkladatel
Pašmik Jaroslav, Mgr., MBA
Poř. číslo
4.
Jednání
Žádost o uzavření splátkové dohody s bývalým nájemcem bytu
Číslo usnesení
ZMČ/4/4/2023
Stav
Předkladatel
Rattay Štěpán, Ing.
Poř. číslo
5.
Jednání
Žádost o prodej části pozemku parc. č. 2210/1 v k. ú. Smíchov od spoluvlastníků souvisejících nemovitých věcí
Číslo usnesení
ZMČ/4/5/2023
Stav
Předkladatel
Rattay Štěpán, Ing.
Poř. číslo
6.
Jednání
Žádost o prodej pozemků parc. č. 1592/2, 1593/2 a 1594/1 v k. ú. Smíchov
Číslo usnesení
ZMČ/4/6/2023
Stav
Předkladatel
Rattay Štěpán, Ing.
Poř. číslo
7.
Jednání
Žádost o prodej pozemku parc. č. 676 jehož součástí je stavba č. p. 2582 a pozemku parc. č. 5043/11 vše k. ú. Smíchov - Strakonická 1b - od vlastnice souvisejících nemovitých věcí
Číslo usnesení
ZMČ/4/7/2023
Stav
Předkladatel
Rattay Štěpán, Ing.
Poř. číslo
8.
Jednání
Prodej zastavěného pozemku parc. č. 2040/4 v k. ú. Košíře vlastníkovi stavby garáže
Číslo usnesení
ZMČ/4/8/2023
Stav
Předkladatel
Rattay Štěpán, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
Ukončení členství ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Číslo usnesení
ZMČ/4/9/2023
Stav
Předkladatel
Rattay Štěpán, Ing.
Poř. číslo
10.
Jednání
Vyúčtování přidělených dotací v oblasti kulturních aktivit na území MČ Praha 5 v roce 2022
Číslo usnesení
ZMČ/4/10/2023
Stav
Předkladatel
Rattay Štěpán, Ing.
Poř. číslo
11.
Jednání
Vyúčtování přidělených dotací na podporu zachování a obnovy památek na území MČ Praha 5 v roce 2022
Číslo usnesení
ZMČ/4/11/2023
Stav
Předkladatel
Rattay Štěpán, Ing.
Poř. číslo
12.
Jednání
Vyúčtování přidělených dotací na podporu sportu na území MČ Praha 5 v roce 2022
Číslo usnesení
ZMČ/4/12/2023
Stav
Předkladatel
Shaw Salajová Monika, M.Sc.
Poř. číslo
13.
Jednání
Vyúčtování přidělených dotací na podporu protidrogové politiky, na podporu sociálních služeb poskytovaných občanům z MČ Praha 5 a na podporu volnočasových aktivit občanů na území MČ Praha 5 v roce 2022
Číslo usnesení
ZMČ/4/13/2023
Stav
Předkladatel
Shaw Salajová Monika, M.Sc.
Poř. číslo
14.
Jednání
Vyúčtování přidělených dotací na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže na území MČ Praha 5 v roce 2022
Číslo usnesení
ZMČ/4/14/2023
Stav
Předkladatel
Janďourková Alena, Bc.
Poř. číslo
15.
Jednání
Vyúčtování přidělených dotací na podporu v enviromentální oblasti na území MČ Praha 5 v roce 2022
Číslo usnesení
ZMČ/4/15/2023
Stav
Předkladatel
Vrkoč Milan, Ing.
Poř. číslo
16.
Jednání
Vyúčtování přidělených dotací v rámci dotačního programu na podporu a rozvoj občanské společnosti a společensky odpovědných subjektů na území MČ Praha 5 pro rok 2022
Číslo usnesení
ZMČ/4/16/2023
Stav
Předkladatel
Pašmik Jaroslav, Mgr., MBA
Poř. číslo
17.
Jednání
Přidělení dotací v oblasti Podpora a rozvoj občanské společnosti a společensky odpovědných subjektů na území MČ Praha 5 pro rok 2023
Číslo usnesení
ZMČ/4/17/2023
Stav
Předkladatel
Pašmik Jaroslav, Mgr., MBA
Poř. číslo
18.
Jednání
Přidělení programových dotací v oblasti podpory protidrogové politiky v roce 2023
Číslo usnesení
ZMČ/4/18/2023
Stav
Předkladatel
Shaw Salajová Monika, M.Sc.
Poř. číslo
19.
Jednání
Přidělení programových dotací v oblasti podpory sociálních služeb poskytovaných občanům MČ Praha 5 (Aktivní dětství, Spokojené stáří, Život bez bariér) v roce 2023
Číslo usnesení
ZMČ/4/19/2023
Stav
Předkladatel
Shaw Salajová Monika, M.Sc.
Poř. číslo
20.
Jednání
Přidělení programových dotací v oblasti podpory volnočasových aktivit občanů MČ Praha 5 v sociální oblasti v roce 2023
Číslo usnesení
ZMČ/4/20/2023
Stav
Předkladatel
Shaw Salajová Monika, M.Sc.
Poř. číslo
21.
Jednání
Přidělení dotací v oblasti podpory sportu na území MČ Praha 5 v roce 2023
Číslo usnesení
ZMČ/4/21/2023
Stav
Předkladatel
Shaw Salajová Monika, M.Sc.
Poř. číslo
22.
Jednání
Přidělení programových dotací v oblasti školství na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže na území MČ Praha 5 v roce 2023
Číslo usnesení
ZMČ/4/22/2023
Stav
Předkladatel
Janďourková Alena, Bc.
Poř. číslo
23.
Jednání
Přidělení programových dotací v oblasti podpory kulturních aktivit na území MČ Praha 5 v roce 2023
Číslo usnesení
ZMČ/4/23/2023
Stav
Předkladatel
Rattay Štěpán, Ing.
Poř. číslo
24.
Jednání
Přidělení dotací v oblasti podpory zachování a obnovy památek na území MČ Praha 5 v roce 2023
Číslo usnesení
ZMČ/4/24/2023
Stav
Předkladatel
Rattay Štěpán, Ing.
Poř. číslo
25.
Jednání
Přidělení dotací v enviromentální oblasti na území MČ Praha 5 v roce 2023
Číslo usnesení
ZMČ/4/25/2023
Stav
Předkladatel
Vrkoč Milan, Ing.
Poř. číslo
26.
Jednání
Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 22. 2. 2023 do 11. 4. 2023
Číslo usnesení
ZMČ/4/26/2023
Stav
Předkladatel
Lachnit Petr, JUDr.
Poř. číslo
27.
Jednání
Změny ve výborech Zastupitelstva městské části Praha 5
Číslo usnesení
ZMČ/4/27/2023
Stav
Předkladatel
Pašmik Jaroslav, Mgr., MBA
Poř. číslo
28.
Jednání
Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 5 za 2. pololetí 2022
Číslo usnesení
ZMČ/4/28/2023
Stav
Předkladatel
Pašmik Jaroslav, Mgr., MBA
4. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
Orgán: Zastupitelstvo městské části Praha 5
Datum a čas jednání: 25. 4. 2023 13:00

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...