9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5

Orgán: Zastupitelstvo městské části Praha 5
Datum a čas jednání: 19. 2. 2024 10:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
Číslo usnesení
ZMČ/9/1/2024
Stav
Předkladatel
Šimková Radka, Mgr.
Poř. číslo
2.
Jednání
Ověřovatelé zápisu 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
Číslo usnesení
ZMČ/9/2/2024
Stav
Předkladatel
Šimková Radka, Mgr.
Poř. číslo
3.
Jednání
Program 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
Číslo usnesení
ZMČ/9/3/2024
Stav
Předkladatel
Šimková Radka, Mgr.
Poř. číslo
4.
Jednání
Rozpočtové opatření - zhodnocení volných finančních prostředků
Číslo usnesení
ZMČ/9/4/2024
Stav
Předkladatel
Dočekalová Jolana, Ing.
Poř. číslo
5.
Jednání
Rozpočtové opatření - zvýšení počtu zaměstnanců/systemizovaných míst na ÚMČ Praha 5 (Odbor dopravy)
Číslo usnesení
ZMČ/9/5/2024
Stav
Předkladatel
Dočekalová Jolana, Ing.
Poř. číslo
6.
Jednání
Změna ÚP SÚ HMP č. Z 3213/14 "Nad Mrázovkou“
Číslo usnesení
ZMČ/9/6/2024
Stav
Předkladatel
Janoušek Radek, Ing. arch.
Poř. číslo
7.
Jednání
Prodej jednotky 967/102 k. ú. Košíře Společenství vlastníků jednotek Košíře 965 - 966 - 967
Číslo usnesení
ZMČ/9/7/2024
Stav
Předkladatel
Rattay Štěpán, Ing.
Poř. číslo
8.
Jednání
Prodej pozemků parc. č. 2038/1 a 2039/1 v k. ú. Hlubočepy vlastníkům souvisejících nemovitých věcí společností EKB-Invest, s. r. o a EKB-Invest Duo, s. r. o.
Číslo usnesení
ZMČ/9/8/2024
Stav
Předkladatel
Kryl Milan, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
Žádost o prodej id. 38/225 pozemků parc. č. 4680/1 a 4680/8 v k. ú. Smíchov od spoluvlastníků pozemků
Číslo usnesení
ZMČ/9/9/2024
Stav
Předkladatel
Kryl Milan, Ing.
Poř. číslo
10.
Jednání
Prodej id. 38/225 pozemku parc. č. 4681/8 v k. ú. Smíchov spoluvlastníkům pozemku a spoluvlastníkům přilehlého domu č. p. 2887 v k. ú. Smíchov
Číslo usnesení
ZMČ/9/10/2024
Stav
Předkladatel
Kryl Milan, Ing.
Poř. číslo
11.
Jednání
Novela Směrnice č. 5/2017 Pravidla pro poskytování dotací, darů a spolupořadatelství MČ Praha 5
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Šimková Radka, Mgr.
Poř. číslo
12.
Jednání
Změny ve výborech Zastupitelstva městské části Praha 5
Číslo usnesení
ZMČ/9/11/2024
Stav
Předkladatel
Šimková Radka, Mgr.
Poř. číslo
13.
Jednání
Přehled plnění úkolů z usnesení ze Zastupitelstva MČ Praha 5 za období od 29. 11. 2023 do 30. 1. 2024
Číslo usnesení
ZMČ/9/12/2024
Stav
Předkladatel
Lachnit Petr, JUDr.
Poř. číslo
14.
Jednání
Informace – seznámení ZMČ Praha 5 s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti v oblasti činností vykonávaných dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a s opatřeními přijatými k nápravě zjištěných nedostatků a k zamezení jejich opakování
Číslo usnesení
ZMČ/9/13/2024
Stav
Předkladatel
Šimková Radka, Mgr.
Poř. číslo
15.
Jednání
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 5 za 2. pololetí roku 2023
Číslo usnesení
ZMČ/9/14/2024
Stav
Předkladatel
Lachnit Petr, JUDr.
Poř. číslo
16.
Jednání
Zpráva o činnosti Výboru finančního a investic Zastupitelstva MČ Praha 5 za 2. pololetí roku 2023
Číslo usnesení
ZMČ/9/15/2024
Stav
Předkladatel
Bauer Karel
Poř. číslo
17.
Jednání
Zpráva o činnosti Výboru pro otevřenou radnici Zastupitelstva MČ Praha 5 za 2.pololetí roku 2023
Číslo usnesení
ZMČ/9/16/2024
Stav
Předkladatel
Boudová Lucie, Mgr., Ph.D.
9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
Orgán: Zastupitelstvo městské části Praha 5
Datum a čas jednání: 19. 2. 2024 10:00

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...