16. zasedání Výboru školského

Orgán: Výbor školský
Datum a čas jednání: 16. 5. 2024 16:30
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Schválení programu 16. zasedání Výboru školského ZMČ P5
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Krátký Jiří
Poř. číslo
2.
Jednání
Volba ověřovatele zápisu 16. zasedání Výboru školského ZMČ P5
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Krátký Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
Schválení zápisu 15. zasedání Výboru školského ZMČ P5
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Krátký Jiří
Poř. číslo
4.
Jednání
Žádost o investiční příspěvek MŠ Kurandové
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Krátký Jiří
Poř. číslo
5.
Jednání
Záměr k navýšení kapacity kmenových tříd ZŠ a MŠ Radlická
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Krátký Jiří
Poř. číslo
6.
Jednání
Stanovení výše školkovného
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Krátký Jiří
Poř. číslo
7.
Jednání
Poskytnutí finančních prostředků na akce pro děti a žáky pořádané mateřskými školami a základními školami MČ Praha 5 v roce 2024
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Krátký Jiří
Poř. číslo
8.
Jednání
Zadání záměrů MČ Praha 5 - hřiště a multifunkční centrum na Barrandově a hřiště Uhelné sklady
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Krátký Jiří
Poř. číslo
9.
Jednání
Různé - informace předsedy a členů výboru
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Krátký Jiří
Poř. číslo
10.
Jednání
Prohlídka půdní vestavby ZŠ a MŠ Kořenského
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Krátký Jiří
16. zasedání Výboru školského
Orgán: Výbor školský
Datum a čas jednání: 16. 5. 2024 16:30

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...