6. "Okružní park Barrandov", koncepční studie, k. ú. Hlubočepy

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VUR/15/6/2024
Předkladatel: Láska Václav, Mgr.
Městská část Praha 5
15. zasedání Výboru pro územní rozvoj
konané dne 13.02.2024
číslo usnesení VUR/15/6/2024
6 . bod programu Předkladatel: Mgr. Václav Láska, předseda Výboru pro územní rozvoj, "Okružní park Barrandov", koncepční studie, k. ú. Hlubočepy Výbor pro územní rozvoj
I. Přerušuje
  1. projednání studie "Okružní park Barrandov", na pozemcích mezi Barrandovem, Holyní, komunikací K Barrandovu a lesem nad Klukovicemi v k. ú. Hlubočepy, dat. 12/2023, zprac. TERRA FLORIDA - krajinářští architekti.

    0

Poměr hlasování: 8/0/0
6. "Okružní park Barrandov", koncepční studie, k. ú. Hlubočepy
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VUR/15/6/2024
Předkladatel: Láska Václav, Mgr.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...