16. Urbanisticko-architektonická studie Na Pláni

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 52/1696/2017
Předkladatel: Richter Pavel
16. Urbanisticko-architektonická studie Na Pláni
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: 52/1696/2017
Předkladatel: Richter Pavel

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...