34. "Hřiště Hlubočepy - návazné území" objemová studie, na pozemcích parc. č. 151/2, 151/5, 153, 166/2, 166/1 část a 1698 část na k. ú. Hlubočepy

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/39/1272/2018
Předkladatel: Richter Pavel

I. Souhlasí

 1. se studií "Hřiště Hlubočepy" dle předlož dok. objemová studie, dat. 08/2018, zprac. Qarta Architektura s.r.o.

  0

II. Žádá

 1. dopracovat další stupně projektové dokumentace (DUR + DSP)

  0

III. Ukládá

 1. vypsat výběrové řízení na dodavatele PD

  Zodpovídá: Ing. arch. Jan Kábrt, vedoucí Odboru územního rozvoje

  Termín plnění: 31.12.2018

  0

34. "Hřiště Hlubočepy - návazné území" objemová studie, na pozemcích parc. č. 151/2, 151/5, 153, 166/2, 166/1 část a 1698 část na k. ú. Hlubočepy
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/39/1272/2018
Předkladatel: Richter Pavel

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...