6. Studie "Proměna ulic Motolského údolí", 1. a 2. etapa

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/16/421/2019
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr.

I. Schvaluje

 1. kompletní studii "Proměna ulic Motolského údolí", 1. a 2. etapa, zpracovatel
  A69 s. r. o., dat. 12/2017-12/2018 jako podklad pro posuzování záměrů v území  

  0

II. Ukládá

 1. zveřejnit kompletní studii "Proměna ulic Motolského údolí", 1. a 2. etapa, na webových stránkách MČ Praha 5

  Zodpovídá: Ing. arch. Jan Kábrt, vedoucí Odboru územního rozvoje

  Termín plnění: 30.05.2019

  0

 2. vybrat lokality a zadat jejich zpracování v dalším projektovém stupni

  Zodpovídá: Ing. arch. Jan Kábrt, vedoucí Odboru územního rozvoje

  Termín plnění: 30.06.2019

  0

 3. předat kompletní studii "Proměna ulic Motolského údolí", 1. a 2. etapa, na IPR a Odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy

  Zodpovídá: Ing. arch. Jan Kábrt, vedoucí Odboru územního rozvoje

  Termín plnění: 31.05.2019

  0

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...