9. Hřiště Hlubočepy - vyjádření k vypracované studii

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: KOSP/2/14/2019
Předkladatel: Mysliveček Tomáš, Ing.
Městská část Praha 5
2. zasedání Komise sportu
konané dne 07.02.2019
číslo usnesení KOSP/2/14/2019
9 . bod programu Předkladatel: Ing. Tomáš Mysliveček, předseda Komise sportu, Hřiště Hlubočepy - vyjádření k vypracované studii Komise sportu

I. Bere na vědomí

  1. vypracovanou studii.

    0

II. Doporučuje

  1. při výstavbě zajistit hřiště tak, aby splňovalo kritéria k soutěžním zápasům.

    0

  2. RMČ hledat provozovatele s využitím pro fotbalový klub a místní komunitu.

    0

Poměr hlasování: 6/0/1
9. Hřiště Hlubočepy - vyjádření k vypracované studii
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: KOSP/2/14/2019
Předkladatel: Mysliveček Tomáš, Ing.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...