33. Návrh interiéru Malá Galerie s infocentrem

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/14/384/2019
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr.
Městská část Praha 5
14. zasedání Rady městské části Praha 5
konané dne 03.04.2019
číslo usnesení RMČ/14/384/2019
33 . bod programu Předkladatel: Mgr. Zdeněk Doležal, radní MČ Praha 5, Návrh interiéru Malá Galerie s infocentrem Rada městské části Praha 5

I. Schvaluje

 1. studii se záměrem realizace rekonstrukce interiéru Malá Galerie s infocentrem

  0

 2. zadání specifikace projektové dokumentace dle studie Malá Galerie s infocentrem zpracované ve dvou variantách

  0

II. Ukládá

 1. zajistit projektovou dokumentaci na základě zadání dle přílohy o sloučení předložených variant studie Malá Galerie s infocentrem

  Zodpovídá: Ing. Tomáš Beneš, vedoucí odboru Odboru majetku a investic

  Termín plnění: 30.08.2019

  0

Poměr hlasování: 8/1/0
33. Návrh interiéru Malá Galerie s infocentrem
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/14/384/2019
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr.

Podkladové materiály (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...