22. "Nový Barrandov", čistopis územní studie

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/23/656/2020
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr.
Městská část Praha 5
23. schůze Rady městské části Praha 5
konané dne 10.06.2020
číslo usnesení RMČ/23/656/2020
22 . bod programu Předkladatel: Mgr. Zdeněk Doležal, radní MČ Praha 5, "Nový Barrandov", čistopis územní studie Rada městské části Praha 5

I. Bere na vědomí

 1. připomínky DOSS, dotčených vlastníků a zástupců veřejnosti k územní studii "Nový Barrandov", zprac. A69 - architekti, s. r. o., dat. 02/2020 a jejich vyhodnocení

  0

II. Schvaluje

 1. čistopis územní studie "Nový Barrandov", zprac. A69 - architekti, s. r. o., dat. 01/2020

  0

III. Souhlasí

 1. s postoupením fáze I územní studie "Nový Barrandov", zprac. A69 - architekti, s. r. o., dat. 01/2020, pořizovateli ÚP SÚ HMP - UZR MHMP jako podkladu k pořizovaným změnám ÚP SÚ HMP

  0

 2. s podáním návrhu na pořízení změny ÚP SÚ HMP (podnětu) zkráceným postupem "Sídliště Barrandov - fáze I"

  0

IV. Ukládá

 1. předložit návrh na pořízení změny ÚP SÚ HMP (podnět) zkráceným postupem "Sídliště Barrandov - fáze I" k projednání v ZMČ Praha 5

  Zodpovídá: Ing. arch. Jan Kábrt, vedoucí Odboru územního rozvoje

  Termín plnění: 31.12.2020

  0

Poměr hlasování: 9/0/0

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...