7. Územní studie "Nový Barrandov", návrh na pořízení změny ÚP SÚ HMP (podnět) zkráceným postupem "Sídliště Barrandov - fáze I"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ/11/7/2020
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr.
Městská část Praha 5
11. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
konané dne 23.06.2020
číslo usnesení ZMČ/11/7/2020
7 . bod programu Předkladatel: Mgr. Zdeněk Doležal, radní MČ Praha 5, Územní studie "Nový Barrandov", návrh na pořízení změny ÚP SÚ HMP (podnět) zkráceným postupem "Sídliště Barrandov - fáze I" Zastupitelstvo městské části Praha 5

I. Souhlasí

 1. s územní studií "Nový Barrandov", zprac. A69 - architekti, s. r. o., dat. 01/2020

  0

II. Schvaluje

 1. návrh na pořízení změny ÚP SÚ HMP (podnět) zkráceným postupem "Sídliště Barrandov - fáze I"

  0

III. Ukládá

 1. předat návrh na pořízení změny ÚP SÚ HMP (podnět) zkráceným postupem "Sídliště Barrandov - fáze I" pořizovateli ÚP SÚ HMP a jeho změn - HMP UZR

  Zodpovídá: Ing. arch. Jan Kábrt, vedoucí Odboru územního rozvoje

  Termín plnění: 31.12.2020

  0

 2. předat čistopis územní studie "Nový Barrandov" pořizovateli ÚP SÚ HMP - HMP UZR a zpravovateli ÚP SÚ HMP - IPR Praha jako podklad k pořizovaným změnám ÚP SÚ HMP a k pořizovanému Metropolitnímu plánu

  Zodpovídá: Mgr. Zdeněk Doležal, člen zastupitelstva

  Termín plnění: 31.12.2020

  0

Poměr hlasování: 34 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 15 - BOD č. 18. - Územní studie "Nový Barrandov", návrh na pořízení změny ÚP SÚ HMP (podnět) zkráceným postupem "Sídliště Barrandov - fáze I" Zasedání č. 202003 - 11. zasedání ZMČ Praha 5 Dne: 23.06.2020 14:30 Řádek Karta Zastupitel Subjekt Hlasoval(a) 1 Ing. Tomáš Adamják ANO 2011 NEPŘÍTOMEN 2 2 JUDr. Ing. Marie Aschenbrennerová STAN PRO 3 3 Karel Bauer Piráti PRO 4 4 MUDr. Michal Bednář ODS PRO 5 5 Ing. Petr Bervid, MBA SNOP5 a nezávislí PRO 6 6 JUDr. Jakub Blažek ODS PRO 7 7 Vladan Brenčič ODS PRO 8 8 Ing. Lubomír Brož ANO 2011 PRO 9 9 Ing. Josef Cuhra KDU-ČSL PRO 10 10 Viktor Čahoj TOP 09 PRO 11 11 Bc. Martin Damašek, M.A. TOP 09 PRO 12 12 Mgr. Zdeněk Doležal ODS PRO 13 13 MgA. David Dušek STAN PRO 14 14 Josef Endal ANO 2011 PRO 15 15 Ing. Martin Frélich ODS NEHLASOVAL 16 16 Mgr. František Gemperle, Ph.D. STAN PRO 17 17 Ing. arch. Zuzana Hamanová STAN PRO 18 18 Bc. Lukáš Herold ODS PRO 19 19 JUDr. Tomáš Homola STAN PRO 20 21 Jan Hřebejk STAN PRO 21 22 Ing. Jan Kavalírek TOP 09 PRO 22 23 Jiří Krátký Piráti ZDRŽEL SE 23 24 Ing. Milan Kryl Piráti PRO 24 25 Petr Křičenský Piráti PRO 25 26 Ing. Zdeněk Laciga SNOP5 a nezávislí PRO 26 27 JUDr. Petr Lachnit ANO 2011 PRO 27 28 RNDr. Daniel Mazur, Ph.D. Piráti PRO 28 29 Ing. Tomáš Mysliveček ANO 2011 PRO 29 51 Linda Neubergová Piráti ZDRŽEL SE 30 30 RNDr. Radomír Palovský, CSc. TOP 09 PRO 31 31 Ing. Jan Panenka ODS PRO 32 32 Kateřina Poláková ODS PRO 33 33 Mgr. Nadežda Priečinská TOP 09 ZDRŽEL SE 34 34 Ing. Štěpán Rattay Piráti ZDRŽEL SE 35 35 Ing. Pavel Richter TOP 09 NEHLASOVAL 36 36 MgA. Adam Rut Piráti ZDRŽEL SE 37 37 Bc. Martin Slabý ANO 2011 PRO 38 38 Ing. Jarmila Svobodová TOP 09 PRO 39 Mgr. Vít Šolle KDU-ČSL NEPŘÍTOMEN 40 40 Bc. Jan Trojánek ANO 2011 PRO 41 41 PhDr. Marie U. Hakenová KDU-ČSL PRO 42 42 Ing. Jiří Vejmelka SNOP5 a nezávislí PRO 43 43 Mgr. Renáta Zajíčková ODS PRO PŘÍTOMNÝCH:41 PRO:34 ZDRŽELO SE:5 NEPŘÍTOMNÝCH:2 PROTI:0 NEHLASOVALO:2 ČLENŮ ZASTUPITELSTVA:43

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...