16. Revokace usnesení RMČ/22/626/2020- Čistopis ověřovací studie "Radlická ulice a okolí"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/27/808/2020
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr.
Městská část Praha 5
27. schůze Rady městské části Praha 5
konané dne 15.07.2020
číslo usnesení RMČ/27/808/2020
16 . bod programu Předkladatel: Mgr. Zdeněk Doležal, radní MČ Praha 5, Revokace usnesení RMČ/22/626/2020- Čistopis ověřovací studie "Radlická ulice a okolí" Rada městské části Praha 5

I. Revokuje

 1. usnesení RMČ/22/626/2020 čistopis ověřovací studie "Radlická ulice a okolí", dat. 04/2020, zprac. A 69 - architekti, s. r. o. takto:

  I. Schvaluje
  1. čistopis ověřovací studie "Radlická ulice a okolí", dat. 04/2020, zprac. A 69 - architekti, s. r. o.
  II. Ukládá
  1. postoupit studii "Radlická ulice a okolí", dat. 04/2020, zprac. A 69 - architekti, s. r. o. pořizovateli ÚP SÚ HMP - UZR MHMP jako podklad k projednání podnětu na změnu ÚP SÚ HMP č. P 423/2019 „Radlická“
  Zodpovídá: Ing. arch. Jan Kábrt, vedoucí Odboru územního rozvoje
  Termín plnění: 30.06.2020

  2. postoupit studii "Radlická ulice a okolí", dat. 04/2020, zprac. A 69 - architekti, s. r. o. OEM MHMP jako podklad k žádosti MČ Praha 5 o svěření dotčených pozemků
  Zodpovídá: Ing. Tomáš Beneš, vedoucí Odboru správy majetku
  Termín plnění: 30.06.2020

  0

Poměr hlasování: 7/0/0
16. Revokace usnesení RMČ/22/626/2020- Čistopis ověřovací studie "Radlická ulice a okolí"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/27/808/2020
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr.

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...