10. Výběr architektonického návrhu "Pavilon v parku Sacré Coeur"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/10/190/2021
Předkladatel: Herold Lukáš, Bc.
Městská část Praha 5
10. schůze Rady městské části Praha 5
konaná dne 03.03.2021
číslo usnesení RMČ/10/190/2021
10 . bod programu Předkladatel: Bc. Lukáš Herold, místostarosta MČ Praha 5, Výběr architektonického návrhu "Pavilon v parku Sacré Coeur" Rada městské části Praha 5

I. Schvaluje

  1. studii "Pavilon v parku Sacré Coeur" dle předložené dokumentace zprac. MgA. Denisa Kubíčková Strmisková, IČO 881 64 047, se sídlem 1. máje 878/44, Olomouc.

    0

II. Ukládá

  1. předložit Radě MČ Praha 5 smlouvu na zpracování následné projektové dokumentace dle vítězného návrhu ve stupni DUR+SP.

    Zodpovídá: Ing. arch. Jan Kábrt, vedoucí odboru územního rozvoje

    Termín plnění: 30.04.2021

    0

Poměr hlasování: 6/0/0 JUDr. T. Homola není přítomen při hlasování

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...