5. Studie ZŠ Nepomucká - prezentace

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VŠK/14/5/2021
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc.
Městská část Praha 5
14. zasedání Školského výboru
konaná dne 17.03.2021
číslo usnesení VŠK/14/5/2021
5 . bod programu Předkladatel: RNDr. Radomír Palovský, CSc., předseda Výboru školského, Studie ZŠ Nepomucká - prezentace Výbor školský

I. Bere na vědomí

  1. volumetrickou studii ZŠ Nepomucká jako dostatečný podklad pro vyhodnocování možných variant

    0

Poměr hlasování: 7/0/0
5. Studie ZŠ Nepomucká - prezentace
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VŠK/14/5/2021
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...