5. Projednání studie - Tělocvična Beníškové

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VŠK/18/5/2021
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc.
Městská část Praha 5
18. zasedání Školského výboru
konaná dne 08.09.2021
číslo usnesení VŠK/18/5/2021
5 . bod programu Předkladatel: RNDr. Radomír Palovský, CSc., předseda Výboru školského, Projednání studie - Tělocvična Beníškové Výbor školský

I. Bere na vědomí

  1. studii a vizualizaci projektu - Tělocvična Beníškové.

     

    0

II. Doporučuje

  1. dále se zabývat variantou 1a - umístění tělocvičny nad technické objekty mezi školou a školkou.

    0

Poměr hlasování: 8/0/0
5. Projednání studie - Tělocvična Beníškové
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VŠK/18/5/2021
Předkladatel: Palovský Radomír, RNDr., CSc.

Podkladové materiály (4)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...