15. "Urbanistická studie Triangl Högerova, Štěpařská, K Barrandovu" a související změny ÚP SÚ HMP č. Z 3552/33 a Z 3553/33

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ/23/15/2022
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr.
Městská část Praha 5
23. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
konaná dne 03.05.2022
číslo usnesení ZMČ/23/15/2022
15 . bod programu Předkladatel: Mgr. Zdeněk Doležal, radní MČ Praha 5, "Urbanistická studie Triangl Högerova, Štěpařská, K Barrandovu" a související změny ÚP SÚ HMP č. Z 3552/33 a Z 3553/33 Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Schvaluje
 1. upravený návrh na pořízení změn ÚP SÚ HMP č. Z 3552/22 a Z 3553/33 dle podkladové studie "Urbanistická studie – Triangl Högerova, Štěpařská, K Barrandovu", zprac. ARCHUM Architekti, s. r. o., aktualizace 02/2022, v příloze č. 1.

  0

II. Požaduje
 1. v návaznosti na předloženou studii "Urbanistická studie – Triangl Högerova, Štěpařská, K Barrandovu" a dle výsledků zhodnocení zón placeného stání a potřeb parkování v oblasti Barrandova a dle výsledku studie zkapacitnění křižovatky Lamačova-Slavínského x K Barrandovu detailně řešit lokalitu vjezdu – "brány" do sídliště z ulice K Barrandovu, a to po obou stranách Lamačovy ulice a studii Triangl případně přizpůsobit.

  0

III. Ukládá
 1. předat usnesení Zastupitelstva MČ Praha 5 včetně podkladové studie pořizovateli ÚP SÚ HMP a jeho změn (UZR MHMP).

  Zodpovídá: Mgr. Zdeněk Doležal, radní MČ Praha 5

  Termín plnění: 31.05.2022

  0

Poměr hlasování: 34 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 18 - BOD č. 14. - "Urbanistická studie Triangl Högerova, Štěpařská, K Barrandovu" a související změny ÚP SÚ HMP č. Z 3552/33 a Z 3553/33 Zasedání č. 202202 - 23. zasedání ZMČ Praha 5 Dne: 03.05.2022 15:29 Řádek Karta Zastupitel Strana Hlasoval(a) 1 1 Ing. Tomáš Adamják ANO 2011 PRO 2 2 JUDr. Ing. Marie Aschenbrennerová STAN PRO 3 3 Karel Bauer Piráti PRO 4 4 MUDr. Michal Bednář ODS PRO 5 5 Ing. Petr Bervid, MBA SNOP5 a nezávislí PRO 6 6 JUDr. Jakub Blažek ODS PRO 7 7 Vladan Brenčič ODS PRO 8 8 Ing. Lubomír Brož ANO 2011 NEHLASOVAL 9 9 Ing. Josef Cuhra KDU-ČSL PRO 10 10 Viktor Čahoj TOP 09 PRO 11 11 Bc. Martin Damašek, M.A. TOP 09 PRO 12 12 Mgr. Zdeněk Doležal ODS PRO 13 13 MgA. David Dušek STAN PRO 14 14 Josef Endal ANO 2011 PRO 15 Ing. Martin Frélich ODS NEPŘÍTOMEN 16 16 Mgr. František Gemperle, Ph.D. STAN PRO 17 17 Ing. arch. Zuzana Hamanová STAN PRO 18 18 Bc. Lukáš Herold ODS PRO 19 JUDr. Tomáš Homola STAN NEPŘÍTOMEN 20 Jan Hřebejk STAN NEPŘÍTOMEN 21 22 Ing. Jan Kavalírek TOP 09 PRO 22 23 Jiří Krátký Piráti PRO 23 24 Ing. Milan Kryl Piráti PRO 24 25 Petr Křičenský Piráti PRO 25 26 Ing. Zdeněk Laciga SNOP5 a nezávislí PRO 26 27 JUDr. Petr Lachnit ANO 2011 PRO 27 28 RNDr. Daniel Mazur, Ph.D. Piráti PRO 28 29 Ing. Tomáš Mysliveček ANO 2011 PRO 29 51 Linda Neubergová Piráti PRO 30 30 RNDr. Radomír Palovský, CSc. TOP 09 PRO 31 31 Ing. Jan Panenka ODS PRO 32 32 Kateřina Poláková ODS PRO 33 33 Mgr. Nadežda Priečinská TOP 09 PRO 34 34 Ing. Štěpán Rattay Piráti PRO 35 MgA. Adam Rut Piráti NEPŘÍTOMEN 36 37 Bc. Martin Slabý ANO 2011 PRO 37 38 Ing. Jarmila Svobodová TOP 09 PRO 38 Mgr. Vít Šolle KDU-ČSL NEPŘÍTOMEN 39 Ing. Vít Šorm, Ph.D. TOP 09 NEPŘÍTOMEN 40 40 Bc. Jan Trojánek ANO 2011 PRO 41 PhDr. Marie U. Hakenová KDU-ČSL NEPŘÍTOMEN 42 42 Ing. Jiří Vejmelka SNOP5 a nezávislí PRO 43 43 Mgr. Renáta Zajíčková ODS NEHLASOVAL PŘÍTOMNÝCH:36 PRO:34 ZDRŽELO SE:0 NEPŘÍTOMNÝCH:7 PROTI:0 NEHLASOVALO:2 ČLENŮ ZASTUPITELSTVA:43

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...