6. Motolský háj – podkladová studie pro změnu ÚP SÚ HMP č. Z 2927

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ/24/6/2022
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr.
Městská část Praha 5
24. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
konaná dne 28.06.2022
číslo usnesení ZMČ/24/6/2022
6 . bod programu Předkladatel: Mgr. Zdeněk Doležal, radní MČ Praha 5, Motolský háj – podkladová studie pro změnu ÚP SÚ HMP č. Z 2927 Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Souhlasí
 1. s čistopisem podkladové studie pro změnu ÚP SÚ HMP Z 2927 "Motolský háj", zprac. Projektil architekti s.r.o., dat. 05/2022 jako s podkladem pro pořízení změny ÚP SÚ HMP, pro připomínky k návrhu Metropolitního plánu ve fázi veřejného projednání a pro svěření pozemků parc. č. 438 a 440/1 v k. ú. Motol;

  0

 2. s návrhem změny ÚP SÚ HMP na SV-D, ZMK, VV (plovoucí značka) dle podkladové studie viz bod I.1.

  0

II. Ukládá
 1. předat podkladovou studii pro změnu ÚP SÚ HMP Z 2927 včetně návrhu změny pořizovateli ÚP SÚ HMP a jeho změn (MHMP UZR)

  Zodpovídá: Mgr. Zdeněk Doležal, radní MČ Praha 5

  Termín plnění: 29.07.2022

  0

Poměr hlasování: 23 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 16 - BOD č. 6. - Motolský háj ­ podkladová studie pro změnu ÚP SÚ HMP č. Z 2927 Zasedání č. 202203 - 24. zasedání ZMČ Praha 5 Dne: 28.06.2022 12:11 Řádek Karta Zastupitel Strana Hlasoval(a) 1 Ing. Tomáš Adamják ANO 2011 NEPŘÍTOMEN 2 2 JUDr. Ing. Marie Aschenbrennerová STAN ZDRŽEL SE 3 3 Karel Bauer Piráti NEHLASOVAL 4 4 MUDr. Michal Bednář ODS PRO 5 5 Ing. Petr Bervid, MBA SNOP5 a nezávislí PRO 6 6 JUDr. Jakub Blažek ODS PRO 7 7 Vladan Brenčič ODS PRO 8 8 Ing. Lubomír Brož ANO 2011 PRO 9 9 Ing. Josef Cuhra KDU-ČSL PROTI 10 10 Viktor Čahoj TOP 09 PRO 11 11 Bc. Martin Damašek, M.A. TOP 09 PRO 12 12 Mgr. Zdeněk Doležal ODS PRO 13 13 MgA. David Dušek STAN PRO 14 14 Josef Endal ANO 2011 PRO 15 Ing. Martin Frélich ODS NEPŘÍTOMEN 16 16 Mgr. František Gemperle, Ph.D. STAN PRO 17 17 Ing. arch. Zuzana Hamanová STAN PRO 18 18 Bc. Lukáš Herold ODS PRO 19 19 JUDr. Tomáš Homola STAN PRO 20 21 Jan Hřebejk STAN PRO 21 22 Ing. Jan Kavalírek TOP 09 PRO 22 23 Jiří Krátký Piráti ZDRŽEL SE 23 24 Ing. Milan Kryl Piráti PRO 24 25 Petr Křičenský Piráti ZDRŽEL SE 25 26 Ing. Zdeněk Laciga SNOP5 a nezávislí PRO 26 27 JUDr. Petr Lachnit ANO 2011 PRO 27 28 RNDr. Daniel Mazur, Ph.D. Piráti ZDRŽEL SE 28 Ing. Tomáš Mysliveček ANO 2011 NEPŘÍTOMEN 29 51 Linda Neubergová Piráti ZDRŽEL SE 30 30 RNDr. Radomír Palovský, CSc. TOP 09 PRO 31 31 Ing. Jan Panenka ODS PRO 32 32 Kateřina Poláková ODS PRO 33 33 Mgr. Nadežda Priečinská TOP 09 ZDRŽEL SE 34 34 Ing. Štěpán Rattay Piráti ZDRŽEL SE 35 36 MgA. Adam Rut Piráti ZDRŽEL SE 36 Bc. Martin Slabý ANO 2011 NEPŘÍTOMEN 37 38 Ing. Jarmila Svobodová TOP 09 NEHLASOVAL 38 39 Mgr. Vít Šolle KDU-ČSL PROTI 39 Ing. Vít Šorm, Ph.D. TOP 09 NEPŘÍTOMEN 40 Bc. Jan Trojánek ANO 2011 NEPŘÍTOMEN 41 41 PhDr. Marie U. Hakenová KDU-ČSL ZDRŽEL SE 42 42 Ing. Jiří Vejmelka SNOP5 a nezávislí ZDRŽEL SE 43 43 Mgr. Renáta Zajíčková ODS PRO PŘÍTOMNÝCH:37 PRO:23 ZDRŽELO SE:10 NEPŘÍTOMNÝCH:6 PROTI:2 NEHLASOVALO:2 ČLENŮ ZASTUPITELSTVA:43
6. Motolský háj – podkladová studie pro změnu ÚP SÚ HMP č. Z 2927
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ/24/6/2022
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr.

Podkladové materiály (6)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...