5. "ZŠ Peroutkova", studie – 2. etapa

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VUR/2/5/2023
Předkladatel: Láska Václav, Mgr.
Městská část Praha 5
2. zasedání Výboru pro územní rozvoj
konané dne 03.01.2023
číslo usnesení VUR/2/5/2023
5 . bod programu Předkladatel: Mgr. Václav Láska, předseda Výboru pro územní rozvoj, "ZŠ Peroutkova", studie – 2. etapa Výbor pro územní rozvoj
I. Bere na vědomí
  1. prezentaci urbanisticko-architektonické studie okolí ulice Peroutkova – etapa 2 – zpřesnění návrhu ZŠ, zprac. Aulík Fišer architekti, s. r. o., dat. 10/2022.

    0

II. Doporučuje RMČ
  1. schválit urbanisticko-architektonickou studii okolí ulice Peroutkova – etapa 2 – zpřesnění návrhu ZŠ.

    0

Poměr hlasování: 8/0/0
5. "ZŠ Peroutkova", studie – 2. etapa
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VUR/2/5/2023
Předkladatel: Láska Václav, Mgr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...