7. Informace o studii areálu ZŠ Peroutkova

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VŠK/2/7/2023
Předkladatel: Krátký Jiří
Městská část Praha 5
2. zasedání Školského výboru
konané dne 12.01.2023
číslo usnesení VŠK/2/7/2023
7 . bod programu Předkladatel: Jiří Krátký, předseda Výboru školského, Informace o studii areálu ZŠ Peroutkova Výbor školský
I. Bere na vědomí
  1. Informaci o studii areálu ZŠ Peroutkova

    0

Poměr hlasování: 7/0/0
7. Informace o studii areálu ZŠ Peroutkova
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VŠK/2/7/2023
Předkladatel: Krátký Jiří

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...