5. Studie park Motolka

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VŽPaVP/3/6/2023
Předkladatel: Neubergová Linda
Městská část Praha 5
3. zasedání Výboru životního prostředí a veřejného prostoru
konané dne 16.02.2023
číslo usnesení VŽPaVP/3/6/2023
5 . bod programu Předkladatel: Linda Neubergová, předsedkyně Výboru životního prostředí a veřejného prostoru, Studie park Motolka Výbor životního prostředí a veřejného prostoru
I. Souhlasí
 1. s předloženou studií parku Motolka.

  0

II. Doporučuje
 1. aby MČ Praha 5 jednala s MHMP o vyhotovení projektové dokumentace parku Motolka včetně etapizace časové posloupnosti realizace.

  0

 2. aby MČ Praha 5 koordinovala zadání projektu parku Motolka s příslušnými odbory MHMP.

  0

 3. aby studie parku Motolka a zadání projektu byly prezentovány a schváleny na ZMČ Praha 5.

  0

Poměr hlasování: 7/0/0 Pan Bartoň nebyl přítomen u hlasování.
5. Studie park Motolka
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VŽPaVP/3/6/2023
Předkladatel: Neubergová Linda

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...