5. "Studie Park Motolka" - čistopis

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VUR/5/5/2023
Předkladatel: Láska Václav, Mgr.
Městská část Praha 5
5. zasedání Výboru pro územní rozvoj
konané dne 28.02.2023
číslo usnesení VUR/5/5/2023
5 . bod programu Předkladatel: Mgr. Václav Láska, předseda Výboru pro územní rozvoj, "Studie Park Motolka" - čistopis Výbor pro územní rozvoj
I. Souhlasí
 1. se studií "Park Motolka", zprac. Terra Florida, dat. 12/2022, která podrobněji rozpracovala část území řešeného architektonickourbanistickou studií oblasti Motolského údolí schválenou usnesením RMČ/16/421/2019 a odsouhlasenou usnesením Rady HMP č. 39 ze dne 13.01.2020.

  0

II. Doporučuje RMČ
 1. schválit studii "Park Motolka", zprac. Terra Florida, dat. 12/2022.

  0

 2. jednat s MHMP a IPR o následném postupu a zajištění realizace návrhů dle studie "Park Motolka".

  0

 3. aby studie "Park Motolka" a zadání projektu byly prezentovány a předloženy na ZMČ Praha 5.

  0

Poměr hlasování: 8/0/0
5. "Studie Park Motolka" - čistopis
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VUR/5/5/2023
Předkladatel: Láska Václav, Mgr.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...