10. Studie Park Motolka

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/18/467/2023
Předkladatel: Janoušek Radek, Ing. arch.
Městská část Praha 5
18. schůze Rady městské části Praha 5
konaná dne 09.05.2023
číslo usnesení RMČ/18/467/2023
10 . bod programu Předkladatel: Ing. arch. Radek Janoušek, místostarosta MČ Praha 5, Studie Park Motolka Rada městské části Praha 5
I. Schvaluje
 1. studii "Park Motolka", zprac. Terra Florida, dat. 12/2022, která podrobněji rozpracovala část území řešeného architektonicko-urbanistickou studií oblasti Motolského údolí schválenou usnesením RMČ/16/421/2019 ze dne 17. 04. 2019 a odsouhlasenou usnesením Rady HMP č. 39 ze dne 13. 01. 2020.

  0

II. Doporučuje
 1. jednat s MHMP a IPR o následném postupu a zajištění realizace návrhů dle studie "Park Motolka"

  0

III. Ukládá
 1. předat čistopis studie "Park Motolka" MHMP a IPR.

  Zodpovídá: Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D., vedoucí Odboru územního rozvoje

  Termín plnění: 31.05.2023

  0

Poměr hlasování: 8/0/0 Š. Rattay nepřítomen při hlasování
10. Studie Park Motolka
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/18/467/2023
Předkladatel: Janoušek Radek, Ing. arch.

Podkladové materiály (6)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...