9. ZŠ Peroutkova – urbanisticko architektonická studie okolí ulice Peroutkova

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/18/466/2023
Předkladatel: Janoušek Radek, Ing. arch.
Městská část Praha 5
18. schůze Rady městské části Praha 5
konaná dne 09.05.2023
číslo usnesení RMČ/18/466/2023
9 . bod programu Předkladatel: Ing. arch. Radek Janoušek, místostarosta MČ Praha 5, ZŠ Peroutkova – urbanisticko architektonická studie okolí ulice Peroutkova Rada městské části Praha 5
I. Schvaluje
  1. studii ZŠ Peroutkova – urbanisticko architektonická studie okolí ulice Peroutkova, zpřesnění návrhu ZŠ, zprac. Aulík Fišer architekti, s. r. o., dat 01/2023 jako podklad prověřující možnost umístění areálu 18třídní ZŠ na pozemku parc. č. 1497 v k. ú. Košíře jako rezervy pro řešení školských kapacit v území.

    0

Poměr hlasování: 8/0/0 Š. Rattay nepřítomen při hlasování

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...