17. Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 5 za 1. pololetí 2023 za odbor správy veřejného prostranství a zeleně

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ/7/17/2023
Předkladatel: Šimková Radka, Mgr.
Městská část Praha 5
7. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 5
konané dne 07.11.2023
číslo usnesení ZMČ/7/17/2023
17 . bod programu Předkladatel: Mgr. Radka Šimková, starostka MČ Praha 5, Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 5 za 1. pololetí 2023 za odbor správy veřejného prostranství a zeleně Zastupitelstvo městské části Praha 5
I. Bere na vědomí
  1. Zprávu o činnosti Rady městské části Praha 5 za 1. pololetí 2023 za odbor správy veřejného prostranství a zeleně

    0

Poměr hlasování: 33 VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ č. 18 - BOD č. 18. - Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 5 za 1. pololetí 2023 za odbor správy veřejného prostranství a zeleně Zasedání č. 202306 - 7. zasedání ZMČ Praha 5 Dne: 07.11.2023 10:09 Řádek Karta Zastupitel Strana Hlasoval(a) 1 1 Svatopluk Bartoň SEN 21 PRO 2 2 Karel Bauer PIRÁTI PRO 3 3 Mgr. Lucie Boudová, Ph.D. PRAHA 5 SOBĚ PRO 4 4 Ing. Lubomír Brož ANO 2011 PRO 5 Bc. Martin Damašek, M.A. TOP 09 NEPŘÍTOMEN 6 6 Ing. Jolana Dočekalová PRAHA 5 SOBĚ PRO 7 7 Mgr. Zdeněk Doležal ODS NEHLASOVAL 8 8 MgA. David Dušek STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ PRO 9 9 Josef Endal ANO 2011 PRO 10 10 Ing. Savina Finardi, Ph.D. TOP 09 PRO 11 Mgr. Marta Gellová ANO 2011 NEPŘÍTOMEN 12 12 Ing. arch. Zuzana Hamanová STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ PRO 13 13 Bc. Lukáš Herold ODS NEHLASOVAL 14 14 JUDr. Tomáš Homola STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ PRO 15 15 Bc. Tomáš Hron ANO 2011 PRO 16 16 Bc. Alena Janďourková PRAHA 5 SOBĚ PRO 17 17 Ing. arch. Radek Janoušek PRAHA 5 SOBĚ PRO 18 18 Ing. Filip Karel, PhD. PIRÁTI PRO 19 19 Ing. Jan Kavalírek TOP 09 PRO 20 20 Mgr. Jan Klusoň ANO 2011 PRO 21 21 Michal Kočandrle PRAHA 5 SOBĚ PRO 22 22 JUDr. Milan Kostohryz, Ph.D. PRAHA 5 SOBĚ PRO 23 23 Jiří Krátký PIRÁTI PRO 24 24 Ing. Milan Kryl PIRÁTI PRO 25 25 Bc. Václav Kučera PRAHA 5 SOBĚ PRO 26 26 JUDr. Petr Lachnit ANO 2011 PRO 27 27 Mgr. Václav Láska SEN 21 PRO 28 28 Ing. Tomáš Mysliveček ANO 2011 PRO 29 29 Ing. David Nechvátal ODS NEHLASOVAL 30 30 Linda Neubergová PIRÁTI PRO 31 RNDr. Radomír Palovský, CSc. TOP 09 NEPŘÍTOMEN 32 32 Ing. Jan Panenka ODS PRO 33 33 Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA PRAHA 5 SOBĚ PRO 34 34 Kateřina Poláková ODS NEHLASOVAL 35 35 Ing. Štěpán Rattay PIRÁTI PRO 36 36 Monika Shaw Salajová, M.Sc. SEN 21 PRO 37 37 PhDr. Pavel Světlík PRAHA 5 SOBĚ PRO 38 38 Mgr. Radka Šimková PRAHA 5 SOBĚ PRO 39 39 Henryk Josef Tietjen SEN 21 PRO 40 40 Ing. Milan Vrkoč SEN 21 PRO 41 41 Mgr. Renáta Zajíčková ODS NEHLASOVAL PŘÍTOMNÝCH:38 PRO:33 ZDRŽELO SE:0 NEPŘÍTOMNÝCH:3 PROTI:0 NEHLASOVALO:5 ČLENŮ ZASTUPITELSTVA:41
17. Zpráva o činnosti Rady městské části Praha 5 za 1. pololetí 2023 za odbor správy veřejného prostranství a zeleně
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: ZMČ/7/17/2023
Předkladatel: Šimková Radka, Mgr.

Podkladové materiály (3)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...