17. zasedání výboru majetku a investic

Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 9. 9. 2020 15:30
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Schválení programu 17. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/17/1/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
2.
Jednání
Volba ověřovatele zápisu 17. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/17/2/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
3.
Jednání
Schválení zápisu z 16. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/17/3/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
4.
Jednání
Schválení plné moci k projednávání stavby „Přístavba zázemí Národního domu na Smíchově“ a technologické řešení realizace podzemních pramencových kotev
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
5.
Jednání
Na Březince č. o. 17, č. p. 2033 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci
Číslo usnesení
VMI/17/5/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
6.
Jednání
Na Březince č. o. 17, č. p. 2033 - prodej bytové jednotky oprávněnému nájemci - doplnění
Číslo usnesení
VMI/17/5/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
7.
Jednání
Na Březince č. o. 17, č. p. 2033 - nedoporučení prodeje bytové jednotky oprávněnému nájemci
Číslo usnesení
VMI/17/6/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
8.
Jednání
Žádost o prodej části pozemku parc.č. 554/3 k.ú. Smíchov vlastníkovi souvisejících nemovitých věcí společnosti RIVER TERRACE a.s.
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
9.
Jednání
Žádost o prodej pozemku parc.č. 3068 včetně stavby bez č.p. v k.ú. Smíchov od nájemce EUC Klinika Praha a.s.
Číslo usnesení
VMI/17/7/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
10.
Jednání
Stanovisko k pronájmu pozemku parc.č. 434/70 v k.ú. Motol, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/17/8/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
11.
Jednání
Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Jinonice a k.ú. Střešovice
Číslo usnesení
VMI/17/9/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
12.
Jednání
Stanovisko k pronájmu pozemků parc.č. 233/1, parc.č. 232 a parc.č. 231, k.ú. Jinonice, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/17/10/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
13.
Jednání
Nabídka na využití předkupního práva - odkoupení stavby bez č.p. - garáže stojící na pozemku parc.č. 834/28 k.ú. Jinonice od vlastníka stavby vymezené § 2147 a násl. a § 3056 a násl. Občanského zákoníku
Číslo usnesení
VMI/17/11/2020
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
17. zasedání výboru majetku a investic
Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 9. 9. 2020 15:30

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...