31. zasedání výboru majetku a investic

Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 12. 4. 2021 15:30
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Schválení programu 31. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/31/1/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
2.
Jednání
Volba ověřovatele zápisu 31. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/31/2/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
3.
Jednání
Schválení zápisu z 30. zasedání Výboru majetku a investic ze dne 31.3.2021
Číslo usnesení
VMI/31/3/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
4.
Jednání
Přehled stavu stravovacích zařízení na školách zřizovaných MČ Praha 5
Číslo usnesení
VMI/31/4/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
5.
Jednání
Žádost společnosti Zlíchovská rekreační, s.r.o., o směnu části pozemku parc. č. 1320/1, k.ú. Hlubočepy, za část pozemku parc. č. 1319/1, k.ú. Hlubočepy, svěřená správa MČ Praha 5
Číslo usnesení
VMI/31/5/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
6.
Jednání
Odstoupení od Dohody o využití pozemku č. 0036/0/ZOMI/19 a Dohody o využití pozemku č. 0003/0/ZOMI/20 mezi MČ Praha 5 a společností Vodafone Czech Republic a.s.
Číslo usnesení
VMI/31/6/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
7.
Jednání
Stanovisko k žádosti o pronájem části pozemku parc.č. 218, k.ú. Jinonice, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/31/7/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
8.
Jednání
Stanovisko k prodeji části pozemku parc.č. 220 v k.ú. Jinonice, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/31/8/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
31. zasedání výboru majetku a investic
Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 12. 4. 2021 15:30

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...