33. zasedání výboru majetku a investic

Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 12. 5. 2021 16:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Schválení programu 33. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/33/1/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
2.
Jednání
Volba ověřovatele zápisu 33. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/33/2/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
3.
Jednání
Schválení zápisu z 32. zasedání Výboru majetku a investic ze dne 28.04.2021
Číslo usnesení
VMI/33/3/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
4.
Jednání
Strategie rozvoje MČ Praha 5 2030+
Číslo usnesení
VMI/33/4/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
5.
Jednání
Schválení plné moci k projednávání stavby „Přístavba zázemí Národního domu na Smíchově“ a technologické řešení realizace podzemních pramencových kotev a statického posudku
Číslo usnesení
VMI/33/5/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
6.
Jednání
Smlouva o zřízení služebnosti k tíži pozemku parc. č. 1020/255, k. ú. Hlubočepy ve svěřené správě MČ Praha 5, pro společnost T-Mobile Czech Republic a.s.
Číslo usnesení
VMI/33/6/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
7.
Jednání
Stanovisko ke směně pozemků mezi hl. m. Prahou a Dopravním podnikem hl. m. Prahy a.s.
Číslo usnesení
VMI/33/7/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
8.
Jednání
Stanovisko k pronájmu části pozemku parc.č. 1408/18, k.ú. Smíchov, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/33/8/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
9.
Jednání
Stanovisko k prodeji části pozemku parc.č. 1513/1, k.ú. Jinonice, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/33/9/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
10.
Jednání
Stanovisko k pronájmu části pozemku parc.č. 1233/5, k.ú. Jinonice, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
33. zasedání výboru majetku a investic
Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 12. 5. 2021 16:00

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...