35. zasedání výboru majetku a investic

Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 9. 6. 2021 16:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Schválení programu 35. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/35/1/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
2.
Jednání
Volba ověřovatele zápisu 35. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/35/2/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
3.
Jednání
Schválení zápisu z 34. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/35/3/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
4.
Jednání
Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 1798/190, k.ú. Hlubočepy ve svěřené správě MČ Praha 5 pro Wassermannova Development s.r.o. v rámci stavby " "W2-Barrandov"
Číslo usnesení
VMI/35/4/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
5.
Jednání
Smlouva o právu provést stavbu na pozemku parc. č. 1316/21, k.ú. Smíchov ve svěřené správě MČ Praha 5 pro společnost SATPO Project V, s.r.o. se Holečkova 3331/35, Praha 5, IČO 03933911, v rámci stavby " "Rezidence Laurová"
Číslo usnesení
VMI/35/5/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
6.
Jednání
Žádost ZHMP o odejmutí a svěření pozemků v k. ú. Košíře (formou směny)
Číslo usnesení
VMI/35/6/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
7.
Jednání
Stanovisko k prodeji či pronájmu částí pozemků parc.č. 53/5, parc.č. 52/3 a parc.č. 490/2, k.ú. Motol, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/35/7/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
8.
Jednání
Plán termínů zasedání Výboru majetku a investic na II. pololetí roku 2021
Číslo usnesení
VMI/35/8/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
35. zasedání výboru majetku a investic
Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 9. 6. 2021 16:00

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...