37. zasedání výboru majetku a investic

Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 14. 7. 2021 16:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Schválení programu 37. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/37/1/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
2.
Jednání
Volba ověřovatele zápisu 37. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/37/2/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
3.
Jednání
Schválení zápisu z 36. zasedání Výboru majetku a investic ze dne 23.6.2021
Číslo usnesení
VMI/37/3/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
4.
Jednání
Stanovisko k prodeji části pozemku parc.č. 1975/67, k.ú. Košíře (oddělen z původního pozemku parc.č. 1975/9, k.ú. Košíře)
Číslo usnesení
VMI/37/4/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
5.
Jednání
Stanovisko k prodeji (případně pronájmu) části pozemku parc. č. 534/1 o výměře 1 m2 (celkem 5459 m2), v k.ú. Radlice, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/37/5/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
6.
Jednání
Stanovisko k pronájmu části pozemku parc.č. 1655, k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/37/6/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
7.
Jednání
Stanovisko k výpůjčce pozemku parc.č. 340/2 a části parc.č. 432/3, k.ú. Radlice, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/37/7/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
8.
Jednání
Žádost o prodej části pozemku parc.č. 1793/27 v k.,ú. Hlubočepy od společnosti FINEP HOLDING, SE
Číslo usnesení
VMI/37/8/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
9.
Jednání
Lesnická 1155/8, Praha 5 - Dohoda o změně prohlášení vlastníka
Číslo usnesení
VMI/37/9/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
37. zasedání výboru majetku a investic
Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 14. 7. 2021 16:00

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...