38. zasedání Výboru majetku a investic

Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 1. 9. 2021 16:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Schválení programu 38. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/38/1/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
2.
Jednání
Volba ověřovatele zápisu z 38. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/38/2/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
3.
Jednání
Schválení zápisu z 37. zasedání Výboru majetku a investic ze dne 14. 07. 2021
Číslo usnesení
VMI/38/3/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
4.
Jednání
Záměr stavby Rezidence Laurová - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní se společností SATPO Project V, s. r. o.
Číslo usnesení
VMI/38/4/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
5.
Jednání
Odkoupení pozemku parc.č. 954/55 k.ú. Hlubočepy od společnosti Landia - Barrandov s.r.o.
Číslo usnesení
VMI/38/5/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
6.
Jednání
Stanovisko k pachtu (pronájmu) pozemku parc.č. 1401, k.ú. Jinonice, ve vlastnictví hl.m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/38/6/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
7.
Jednání
Žádost o prodej části id. 1/6 pozemku parc.č. 1805/2 k.ú. Smíchov od spoluvlastnice pozemku
Číslo usnesení
VMI/38/7/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
8.
Jednání
Žádost o prodej části pozemku parc.č. 673/5 k.ú. Hlubočepy od vlastníka souvisejících nemovitých věcí
Číslo usnesení
VMI/38/8/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
9.
Jednání
Zpráva o činnosti Výboru majetku a investic za I. pololetí 2021
Číslo usnesení
VMI/38/9/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
10.
Jednání
Vilapark Klamovka - varianty bezúplatného převodu části pozemku parc.č. 4015, k.ú. Smíchov
Číslo usnesení
VMI/38/11/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
11.
Jednání
Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví k pozemkům parc. č. 1755 a 1754 v k. ú. Jinonice v podílovém vlastnictví MČ Praha 5 a soukromé osoby
Číslo usnesení
VMI/38/12/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
12.
Jednání
Stanovisko k žádosti o úplatný převod části pozemku parc.č. 1688/1 v k.ú. Hlubočepy
Číslo usnesení
VMI/38/13/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
13.
Jednání
Stanovisko ke směně pozemků a staveb mezi hl. m. Prahou a SK Uhelné sklady Praha z.s. v k.ú. Košíře
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
14.
Jednání
Stanovisko k rozsáhlé směně pozemků mezi hl. m. Prahou a společností FINEP - Trojmezí Gate a.s.
Číslo usnesení
VMI/38/14/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
15.
Jednání
Stanovisko k žádosti o prodej části pozemku parc.č. 628/32, k.ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/38/15/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
16.
Jednání
Stanovisko k žádosti o prodej pozemku parc.č. 628/36, k.ú. Košíře, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/38/16/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
17.
Jednání
Dohoda o využití pozemku parc. č. 263/2 a parc.č. 220, k. ú. Jinonice, ve svěřené správě MČ Praha 5, pro společnost DIFESA a. s., Záměr pronájmu pozemku parc. č. 263/2, k. ú. Jinonice na umístění zemních kotev
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
38. zasedání Výboru majetku a investic
Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 1. 9. 2021 16:00

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...