44. zasedání Výboru majetku a investic

Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 15. 12. 2021 16:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Schválení programu 44. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/44/1/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
2.
Jednání
Volba ověřovatele 44. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/44/2/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
3.
Jednání
Schválení zápisu ze 43. zasedání Výboru majetku a investic ze dne 24. 11. 2021
Číslo usnesení
VMI/44/3/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
4.
Jednání
Aktualizace stanoviska k platnému převodu pozemků v k.ú. Hlubočepy ve vlastnictví hl. m. Prahy (pro SV Devonská)
Číslo usnesení
VMI/44/4/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
5.
Jednání
Stanovisko k pronájmu pozemků parc.č. 174/14 a 200/2 v k.ú. Jinonice
Číslo usnesení
VMI/44/5/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
6.
Jednání
Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Smíchov mezi hl. m. Prahou a Ministerstvem vnitra ČR.
Číslo usnesení
VMI/44/6/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
7.
Jednání
Stanovisko k prodeji pozemku parc. č. 1042, k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/44/7/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
8.
Jednání
Stanovisko k pronájmu pozemků parc.č. 229/1, parc.č. 229/2 a parc.č. 229/3 v k.ú. Jinonice, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/44/8/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
9.
Jednání
Schválení termínů zasedání Výboru majetku a investic na I. pololetí roku 2022:
Číslo usnesení
VMI/44/9/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
10.
Jednání
Seznam 15 nebytových jednotek v privatizovaných domech k realizaci prodeje formou e-aukce za nejvyšší nabídnutou cenu
Číslo usnesení
VMI/44/10/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
11.
Jednání
Seznam 7 bytových jednotek v privatizovaných domech k realizaci prodeje formou e-aukce za nejvyšší nabídnutou cenu
Číslo usnesení
VMI/44/11/2021
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
44. zasedání Výboru majetku a investic
Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 15. 12. 2021 16:00

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...