52. zasedání Výboru majetku a investic

Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 25. 5. 2022 16:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Schválení programu z 52. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/52/1/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
2.
Jednání
Volba ověřovatele zápisu z 52. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/52/2/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
3.
Jednání
Schválení zápisu z 51. zasedání Výboru majetku a investic ze dne 11. 5. 2022
Číslo usnesení
VMI/52/3/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
4.
Jednání
Žádost Zastupitelstvu hl. m. Prahy o svěření pozemků parc. č. 1798/104 a parc.č. 1798/90, k.ú. Hlubočepy
Číslo usnesení
VMI/52/8/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
5.
Jednání
Žádost o prodej zastavěného pozemku parc.č. 1022/2 v k.ú. Smíchov od vlastníků stavby garáže
Číslo usnesení
VMI/52/4/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
6.
Jednání
Žádost o prodej pozemku parc.č. 1861 v k.ú. Smíchov od vlastníka souvisejících nemovitých věcí
Číslo usnesení
VMI/52/5/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
7.
Jednání
Žádost o prodej pozemku parc.č. 1287 k.ú. Hlubočepy od vlastníků souvisejících nemovitých věcí
Číslo usnesení
VMI/52/6/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
8.
Jednání
Záměr prodeje pozemku parc.č. 1316/21 v k. ú. Smíchov vlastníkovi souvisejících nemovitých věcí společnosti SATPO Project V, s.r.o. na základě uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí kupní
Číslo usnesení
VMI/52/7/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
9.
Jednání
Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě č. 3/0/ZOOA/14 z 3.2.2014 mezi MČ Praha 5 a společností RS real estate s.r.o., IČO 26775468
Číslo usnesení
VMI/52/9/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
52. zasedání Výboru majetku a investic
Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 25. 5. 2022 16:00

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...