54. zasedání Výboru majetku a investic

Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 24. 8. 2022 16:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Schválení programu 54. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/54/1/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
2.
Jednání
Volba ověřovatele zápisu z 54. zasedání Výboru majetku a investic
Číslo usnesení
VMI/54/2/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
3.
Jednání
Schválení zápisu z 53. zasedání Výboru majetku a investic ze dne 8. 6. 2022
Číslo usnesení
VMI/54/3/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
4.
Jednání
Žádost o prodej id. části pozemku parc.č. 1345/62 v k.ú. Hlubočepy od spoluvlastníka pozemku a vlastníka stavby garáže
Číslo usnesení
VMI/54/17/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
5.
Jednání
Prodej zastavěných pozemků parc.č. 638/3 a parc.č. 638/4 v k.ú. Hlubočepy vlastníkům staveb garáží
Číslo usnesení
VMI/54/18/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
6.
Jednání
Stanovisko k žádosti o prodej části pozemku parc.č. 322/1, k.ú. Motol, o velikosti cca 60 m2
Číslo usnesení
VMI/54/4/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
7.
Jednání
Stanovisko k úplatnému převodu/prodeji části pozemku parc.č. 341/16, k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/54/5/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
8.
Jednání
Stanovisko k záměru úplatného převodu/prodeje pozemku parc.č. 528/6 v k.ú. Radlice, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/54/6/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
9.
Jednání
Stanovisko ke směně části pozemku parc.č. 1166 (vlastnictví fyzická osoba) za část pozemku parc.č. 1125 (vlastnictví hl. m. Praha), oba v k.ú. Hlubočepy
Číslo usnesení
VMI/54/7/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
10.
Jednání
Stanovisko ke směně pozemků v k.ú. Motol a k.ú. Jinonice mezi hl. m. Prahou a Ministerstvem obrany ČR
Číslo usnesení
VMI/54/8/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
11.
Jednání
Stanovisko k prodeji pozemků parc.č. 43/1 a parc.č. 43/2, k.ú. Jinonice, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/54/9/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
12.
Jednání
Stanovisko k prodeji části pozemku parc.č. 341/1 o výměře cca 19 m2, k.ú. Hlubočepy, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/54/10/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
13.
Jednání
Stanovisko k žádosti o prodej části pozemku parc.č. 322/1, k.ú. Motol, o velikosti cca 80 m2
Číslo usnesení
VMI/54/11/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
14.
Jednání
Stanovisko ke směně pozemků parc.č. 1893/10 a pozemek parc.č. 1893/11 (stavba bez čp není předmětem směny - jiný vlastník) v k.ú. Košíře ve vlastnictví hl. m. Prahy za pozemky v k.ú. Strašnice ve vlastnictví žadatele - společnosti AQUA SPOL, spol. s r.o.
Číslo usnesení
VMI/54/12/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
15.
Jednání
Stanovisko k úplatnému převodu části pozemku parc.č. 1597/2 o výměře 240 m2 (celkem 6899 m2) v k.ú. Smíchov ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
16.
Jednání
Stanovisko ke směně pozemků (příp. podílů) v k.ú. Jinonice a k.ú. Radlice
Číslo usnesení
VMI/54/14/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
17.
Jednání
Stanovisko k prodeji části pozemku parc.č. 373/60, k.ú. Motol, ve vlastnictví hl. m. Prahy
Číslo usnesení
VMI/54/15/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
Poř. číslo
18.
Jednání
Aktualizace stanoviska ke směně pozemků mezi HMP a spol. Weegschaal, a.s.
Číslo usnesení
VMI/54/16/2022
Stav
Předkladatel
Neznámý předkladatel
54. zasedání Výboru majetku a investic
Orgán: Výbor majetku a investic (arch. 2022)
Datum a čas jednání: 24. 8. 2022 16:00

Podkladové materiály (2)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...