5. „Kulturní objekt MČ Praha 5 se společenským sálem a obřadní síní“, pozemky parc. č. 3110/18 a další v k. ú. Smíchov

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VÚR/18/5/2019
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch.
Městská část Praha 5
18. zasedání Výboru pro územní rozvoj
konané dne 03.12.2019
číslo usnesení VÚR/18/5/2019
5 . bod programu Předkladatel: Zuzana Hamanová, předsedkyně Výboru pro územní rozvoj, „Kulturní objekt MČ Praha 5 se společenským sálem a obřadní síní“, pozemky parc. č. 3110/18 a další v k. ú. Smíchov Výbor pro územní rozvoj

I. Bere na vědomí

  1. prezentaci ověřovací studie "Kulturní objekt MČ Praha 5 se společenským sálem a obřadní síní", na pozemcích parc. č. 3110/18, 3110/19, 3110/20, 3110/21, část pozemku 3110/4 ve svěřené správě MČ Praha 5 vše v k. ú. Smíchov a části pozemků parc. č. 3103/1, 4875/8 a 4875/13 v majetku MHMP vše v k. ú. Smíchov, zprac. Architektonický atelier Radana Hubičky, s. r. o., dat. 10/2019.

    0

II. Konstatuje

  1. že prezentovaný záměr koncertního podzemního sálu pro 500 osob se jeví jako finančně extrémně náročný a pro prostředí parku Sacré Coeur zatěžující.

    0

III. Doporučuje

  1. pokračovat v prověření záměru v redukovaném objemu a ve variantách.

    0

Poměr hlasování: 7/0/0
5. „Kulturní objekt MČ Praha 5 se společenským sálem a obřadní síní“, pozemky parc. č. 3110/18 a další v k. ú. Smíchov
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: VÚR/18/5/2019
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch.

Podkladové materiály (1)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...