27. Čistopis ověřovací studie "Radlická ulice a okolí"

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/22/626/2020
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr.
Městská část Praha 5
22. schůze Rady městské části Praha 5
konané dne 03.06.2020
číslo usnesení RMČ/22/626/2020
27 . bod programu Předkladatel: Mgr. Zdeněk Doležal, radní MČ Praha 5, Čistopis ověřovací studie "Radlická ulice a okolí" Rada městské části Praha 5

I. Schvaluje

 1. čistopis ověřovací studie "Radlická ulice a okolí", dat. 04/2020, zprac. A 69 - architekti, s. r. o.

  0

II. Ukládá

 1. postoupit studii "Radlická ulice a okolí", dat. 04/2020, zprac. A 69 - architekti, s. r. o.  pořizovateli ÚP SÚ HMP - UZR MHMP jako podklad k projednání podnětu na změnu ÚP SÚ HMP č. P 432/2019 „Radlická“

  Zodpovídá: Ing. arch. Jan Kábrt, vedoucí Odboru územního rozvoje

  Termín plnění: 30.06.2020

  0

 2. postoupit studii "Radlická ulice a okolí", dat. 04/2020, zprac. A 69 - architekti, s. r. o.  OEM MHMP jako podklad k žádosti MČ Praha 5 o svěření dotčených pozemků

  Zodpovídá: Ing. Tomáš Beneš, vedoucí Odboru správy majetku

  Termín plnění: 30.06.2020

  0

Poměr hlasování: 9/0/0
27. Čistopis ověřovací studie "Radlická ulice a okolí"
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/22/626/2020
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr.

Podkladové materiály (7)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...