38. "Architektonická studie ZŠ V Cibulkách" – čistopis

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/56/1604/2021
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr.
Městská část Praha 5
56. schůze Rady městské části Praha 5
konaná dne 20.12.2021
číslo usnesení RMČ/56/1604/2021
38 . bod programu Předkladatel: Mgr. Zdeněk Doležal, radní MČ Praha 5, "Architektonická studie ZŠ V Cibulkách" – čistopis Rada městské části Praha 5
I. Schvaluje
 1. čistopis "Architektonické studie ZŠ V Cibulkách", zprac. Škarda architekti, dat. 25. 08. 2021.

  0

II. Ukládá
 1. předat čistopis studie jako podklad pro další projektovou přípravu Odboru přípravy a realizace investic;

  Zodpovídá: Ing. Petra Vlášková, pověřena vedením odboru územního rozvoje

  Termín plnění: 31.12.2021

  0

 2. zahájit projektovou přípravu ZŠ.

  Zodpovídá: Bc. Milan Vondráček, vedoucí odboru přípravy a realizace investic

  Termín plnění: 30.06.2022

  0

Poměr hlasování: 9/0/0
38. "Architektonická studie ZŠ V Cibulkách" – čistopis
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/56/1604/2021
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr.

Podkladové materiály (7)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...