4. Ověřovací studie vnitroblok Svornosti

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/27/727/2022
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr.
Městská část Praha 5
27. schůze Rady městské části Praha 5
konaná dne 13.06.2022
číslo usnesení RMČ/27/727/2022
4 . bod programu Předkladatel: Mgr. Zdeněk Doležal, radní MČ Praha 5, Ověřovací studie vnitroblok Svornosti Rada městské části Praha 5
I. Schvaluje
  1. čistopis "Ověřovací studie vnitroblok Svornosti", zprac. DAM architekti. dat. 05/2022

    0

II. Ukládá
  1. předat čistopis studie jako podklad pro další projektovou přípravu Odboru přípravy a realizace investic.

    Zodpovídá: Ing. arch. Lukáš Vacek, Ph.D., vedoucí odboru územního rozvoje

    Termín plnění: 30.06.2022

    0

Poměr hlasování: 9/0/0
4. Ověřovací studie vnitroblok Svornosti
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/27/727/2022
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr.

Podkladové materiály (5)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...