7. Areál ZŠ Waltrovka (Radlická) – čistopis studie

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/33/881/2022
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr.
Městská část Praha 5
33. schůze Rady městské části Praha 5
konaná dne 25.07.2022
číslo usnesení RMČ/33/881/2022
7 . bod programu Předkladatel: Mgr. Zdeněk Doležal, radní MČ Praha 5, Areál ZŠ Waltrovka (Radlická) – čistopis studie Rada městské části Praha 5
I. Schvaluje
  1. čistopis studie "Areál ZŠ Waltrovka (Radlická)", zprac. ov architekti, dat. 07/2022.

    0

II. Doporučuje
  1. pokračovat v jednání s vlastníky navazujících pozemků, k dosažení koordinace v území.

    0

Poměr hlasování: 6/0/0 Ing. J. Kavalírek není přítomen při hlasování
7. Areál ZŠ Waltrovka (Radlická) – čistopis studie
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/33/881/2022
Předkladatel: Doležal Zdeněk, Mgr.

Podkladové materiály (5)

Vase zadost se zaklada, prosim vyckejte...